Otidsenlig eller en modern renässansmänniska före sin tid?

Mycket av det som jag tycker om och gärna ägnar mig åt är i många ögon ganska gammaldags. Jag spelar medeltids- och renässansmusik och annan flera hundra år gammal musik. Varför hålla på med det när man kan spela modern musik från vår egen tid? Jag odlar egna grönsaker och kryddväxter. Varför håller jag på …

Hållbar människa och hållbar planet

Jag lever som minimalist av två huvudskäl. Hittills har jag mest skrivit om hälsoaspekten, alltså vad det gör för mig personligen att arbeta lite mindre, välja bort konsumtion och utgå från naturens gåvor i mitt dagliga liv. Det andra huvudskälet är hållbarhetsaspekten, ur ett större perspektiv än mitt personliga. Vad kan en minimalistisk livsstil ge …