Att arbeta med sina chakra – med färger, yoga, eteriska oljor och kristaller

  För att få ett energiflöde genom hela sin varelse och kunna vibrera på en högre nivå behöver man lösa upp blockeringar som eventuellt kan finnas i något eller några av de sju chakrana: rotchakrat, sakralchakrat, solar plexus-chakrat, hjärtchakrat, halschakrat, pannchakrat och kronchakrat. Rotchakrat står för aktivitet, jordkontakt och instinkt. (Obalans: otrygghet.) Sakralchakrat står för …