Hildegard av Bingen

Jag kom först i kontakt med Hildegard av Bingen (1098-1179) genom musiken, eftersom jag är musiker och har ett särskilt intresse för tidig musik. Hennes musik är väldigt säregen och svårfångad och låter inte som annan medeltidsmusik – den överskred sin tids gränser både melodiskt, harmoniskt och textmässigt. Hildegard tyckte om stora intervall mellan tonerna …

Hållbar människa och hållbar planet

Jag lever som minimalist av två huvudskäl. Hittills har jag mest skrivit om hälsoaspekten, alltså vad det gör för mig personligen att arbeta lite mindre, välja bort konsumtion och utgå från naturens gåvor i mitt dagliga liv. Det andra huvudskälet är hållbarhetsaspekten, ur ett större perspektiv än mitt personliga. Vad kan en minimalistisk livsstil ge …