Örtskola del 20 – Johannesört

Veckans läkeväxt i Örtskolan är Johannesörten, som står i blom nu på många platser i landet. På många sätt är johannesörten ”själens ört” eftersom den traditionellt har använts för att mota bort nedstämdhet, vintermörker och oro, men den används också utvärtes mot smärta och hudproblem som t ex akne. Vidare kan johannesörten hjälpa mot bakterier …