Att balansera sina hormoner

Vad gör de olika hormonerna i kroppen? I mångt och mycket hjälps de åt med att göra de liknande saker, här är några av dem: Östrogen skärper hjärnan, stabiliserar humöret och har en antiinflammatorisk effekt. Progesteron lugnar nervsystemet, stabiliserar humöret, har en antiinflammatorisk effekt och är vätskedrivande. För de flesta kvinnor börjar hormonförändringarna i 35-årsåldern, …

Hildegard av Bingen

Jag kom först i kontakt med Hildegard av Bingen (1098-1179) genom musiken, eftersom jag är musiker och har ett särskilt intresse för tidig musik. Hennes musik är väldigt säregen och svårfångad och låter inte som annan medeltidsmusik – den överskred sin tids gränser både melodiskt, harmoniskt och textmässigt. Hildegard tyckte om stora intervall mellan tonerna …