Hildegard av Bingen

Jag kom först i kontakt med Hildegard av Bingen (1098-1179) genom musiken, eftersom jag är musiker och har ett särskilt intresse för tidig musik. Hennes musik är väldigt säregen och svårfångad och låter inte som annan medeltidsmusik – den överskred sin tids gränser både melodiskt, harmoniskt och textmässigt. Hildegard tyckte om stora intervall mellan tonerna …