Otidsenlig eller en modern renässansmänniska före sin tid?

Mycket av det som jag tycker om och gärna ägnar mig åt är i många ögon ganska gammaldags. Jag spelar medeltids- och renässansmusik och annan flera hundra år gammal musik. Varför hålla på med det när man kan spela modern musik från vår egen tid? Jag odlar egna grönsaker och kryddväxter. Varför håller jag på …