Hållbar människa och hållbar planet

Jag lever som minimalist av två huvudskäl. Hittills har jag mest skrivit om hälsoaspekten, alltså vad det gör för mig personligen att arbeta lite mindre, välja bort konsumtion och utgå från naturens gåvor i mitt dagliga liv. Det andra huvudskälet är hållbarhetsaspekten, ur ett större perspektiv än mitt personliga. Vad kan en minimalistisk livsstil ge …